Indicatie en vergoeding

Arja Thuiszorg levert zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Binnen de Wlz leveren wij Modulaire Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT).

Wlz

Wlz is bedoeld voor mensen die blijvend intensieve zorg en/of toezicht nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt op basis van uw zorgvraag of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg en zo ja, welke zorgzwaartepakket (ZZP) het beste bij uw situatie past.

Als u een indicatie heeft ontvangen, dan wordt de Wlz-zorg vergoed door de overheid. U betaalt wel een eigen bijdrage, deze wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Bij Arja Thuiszorg ondersteunen we u graag bij de aanvraag van een indicatie bij het CIZ en het regelen van de zorg die past bij uw situatie en zorgvraag. Wij kunnen namens u de indicatieaanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook kunnen we u helpen bij het berekenen van uw eigen bijdrage. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

MPT

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is een pakket aan zorg thuis dat u en uw zorgaanbieder(s) samen opstellen. Dit pakket bestaat uit verschillende onderdelen. Zo kunt u bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis en dagbesteding. Een MPT krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet helemaal via een persoonsgebonden budget wilt regelen. Uw maaltijden worden met een MPT niet door uw zorgverlener geregeld.

VPT

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf? Dan kunt u in een zorginstelling wonen. Maar u kunt er soms ook voor kiezen om de zorg die u in de instelling zou krijgen thuis te krijgen. Dit kan met de regeling Volledig Pakket Thuis (VPT). U krijgt de zorg dan van 1 zorginstelling bij u in de buurt. Niet alle zorginstellingen leveren deze zorg thuis.

Een VPT bestaat uit

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Begeleiding individueel of dagbesteding

Behandeling individueel of dagbehandeling

Vervoer naar dagbehandeling en dagbesteding

Toezicht en bescherming

Maaltijden (eten en drinken)

Hulp bij de huishouding

Nachtzorg en 24–uurs beschikbaarheid

Het wassen van uw beddengoed en linnengoed

Het is belangrijk om te weten dat voor beide vormen van zorg een indicatie nodig is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften bepaalt het CIZ of u in aanmerking komt voor MPT of VPT en welke modules en zorgtaken voor u van toepassing zijn. Ook is er voor beide vormen van zorg een eigen bijdrage verschuldigd, die wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Wmo

Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, vervoer en woningaanpassingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en bieden deze zorg dan ook aan.

Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wmo, moet er eerst een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ plaatsvinden met een medewerker van de gemeente. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de situatie en de behoeften van de zorgvrager en wordt er bepaald welke zorg nodig is. Vervolgens wordt er een indicatie afgegeven voor de benodigde zorg.

De kosten voor de zorg vanuit de Wmo worden door de gemeente vergoed. Er kan wel een eigen bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van het inkomen en vermogen van de zorgvrager.