Indicatie en vergoeding

Om thuiszorg te kunnen krijgen vanuit uw zorgverzekering, heeft u een indicatie nodig. Een verpleegkundige van Arja Thuiszorg kijkt of u in aanmerking komt voor een indicatie.
De kosten voor deze indicatie worden vergoed door de zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw  zorgverzekering.
De vergoeding voor thuiszorg zit ingewikkeld in elkaar. Arja Thuiszorg kan hierbij, indien nodig, ook adviseren en ondersteunen.

Er zijn twee manieren om een vergoeding voor thuiszorg te kunnen krijgen.

  • Als er voornamelijk huishoudelijke hulp nodig is, gaat dat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze thuiszorg wordt via de gemeente aangevraagd.
  • Als er sprake is van intensieve zorg (permanent toezicht of 24 uur per dag), dan wordt deze vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Om in aanmerking te komen voor de Wlz moet een indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De kosten voor de zorg worden betaald vanuit de zorgverzekering.

Daarnaast betaalt u voor thuiszorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage van de Wmo verschilt per gemeente. De Wlz bijdrage hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie kantoor (CAK). Zij innen ook de eigen bijdrage.