Privacy

Arja Thuiszorg respecteert de privacy van haar cliënten en bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring en privacyregeling wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen wij nemen om deze gegevens te beschermen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het verlenen van onze diensten en het verbeteren van onze website. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich registreert als cliënt of contact met ons opneemt via onze website. Hierbij gaat het om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals het verstrekken van zorg en het beantwoorden van uw vragen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website om het gebruiksgemak te vergroten en om de website te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang. Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals het gebruik van beveiligde servers, firewalls en het beperken van de toegang tot persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. Hierbij kunt u denken aan het delen van persoonsgegevens met andere zorgverleners of met uw zorgverzekeraar. Wij zorgen er altijd voor dat persoonsgegevens alleen worden gedeeld met partijen die voldoen aan de vereisten van de AVG.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de contactgegevens op onze website. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring en privacyregeling te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze ver

Privacyreglement-clienten Arja Thuiszorg

Privacyverklaring-clienten Arja Thuiszorg