Werkwijze

Bij Arja Thuiszorg hanteren we een eenvoudige werkwijze voor het aanvragen van zorg. U kunt contact met ons opnemen via onze website, per telefoon of per e-mail. Een van onze zorgcoördinatoren zal vervolgens een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek om uw zorgbehoeften en wensen te bespreken. Tijdens dit gesprek zullen we u ook informeren over de verschillende zorgdiensten die we aanbieden en de kosten die hieraan verbonden zijn. Na afloop van het gesprek maken we samen met u een zorgplan op maat, waarin we uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften vastleggen. Op basis van dit zorgplan stellen we een team van ervaren zorgprofessionals samen die aan uw zorgvraag kunnen voldoen. Bij Arja Thuiszorg staat persoonlijke aandacht en kwaliteit van zorg voorop en we zorgen ervoor dat u altijd de zorg krijgt die u nodig heeft.

Overleg met ketenpartners, families/mantelzorgers en vrijwilligers

Thuiszorg is pas effectief als er voldoende overleg is tussen ketenpartners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierin onderscheidt Arja Thuiszorg zich van andere thuiszorg organisaties. Waar nodig, overleggen wij met ketenpartners, zoals huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Daarnaast streeft Arja Thuiszorg ernaar om de rol van mantelzorgers en vrijwilligers te vergroten. Gezien de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg is het van groot belang om de familie en mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening. Dat doen wij door concrete afspraken te maken over de invulling van de aan te bieden zorg. Arja Thuiszorg vergroot de rol van de familie en mantelzorgers door het geven van voorlichting, bijscholing en advies over te verlenen zorg en monitoring van de verrichte taken door de familie en mantelzorgers. Arja Thuiszorg beschouwt de samenwerking met andere partners als een toegevoegde waarde. 

Familie en mantelzorgers zijn zeer waardevol om mee samen te werken. Arja Thuiszorg heeft deze samenwerking hoog op haar agenda staan. Vrijwilligers vormen, samen met andere betrokkenen in de wijk, een zeer krachtige bundel voor de levenskwaliteit van cliënten. Arja Thuiszorg werkt samen met de vrijwilligers die graag betrokken willen zijn, zodat u kunt profiteren van kwalitatief goede zorg. Bovendien volgt Arja Thuiszorg de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg op de voet. Een voorbeeld hiervan is de e-health toepassing om de kwaliteit en doelmatigheid van wijkverpleging te verbeteren.Thuiszorg is pas effectief als er voldoende overleg is tussen ketenpartners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierin onderscheidt Arja Thuiszorg zich van andere thuiszorg organisaties. Waar nodig, overleggen wij met ketenpartners, zoals huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Daarnaast streeft Arja Thuiszorg ernaar om de rol van mantelzorgers en vrijwilligers te vergroten. Gezien de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg is het van groot belang om de familie en mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening. Dat doen wij door concrete afspraken te maken over de invulling van de aan te bieden zorg. Arja Thuiszorg vergroot de rol van de familie en mantelzorgers door het geven van voorlichting, bijscholing en advies over te verlenen zorg en monitoring van de verrichte taken door de familie en mantelzorgers. Arja Thuiszorg beschouwt de samenwerking met andere partners als een toegevoegde waarde.

 

Familie en mantelzorgers zijn zeer waardevol om mee samen te werken. Arja Thuiszorg heeft deze samenwerking hoog op haar agenda staan. Vrijwilligers vormen, samen met andere betrokkenen in de wijk, een zeer krachtige bundel voor de levenskwaliteit van cliënten. Arja Thuiszorg werkt samen met de vrijwilligers die graag betrokken willen zijn, zodat u kunt profiteren van kwalitatief goede zorg. Bovendien volgt Arja Thuiszorg de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg op de voet. Een voorbeeld hiervan is de E-health toepassing om de kwaliteit en doelmatigheid van zorglevering te verbeteren.