Over Arja Thuiszorg

Missie/visie

Arja Thuiszorg biedt verzorging en verpleging aan mensen met een beperking. Een beperking kan lichamelijk, mentaal, psychologisch of sociaal van aard zijn. Doel is het verbeteren en in stand houden van de levenskwaliteit voor mensen met een beperking. Wij stellen u centraal en verlenen vraaggerichte zorg op het gebied van zorg en welzijn. Arja Thuiszorg heeft een creatieve instelling en werkt oplossingsgericht. Er wordt uitgegaan van een herstelgerichte benadering. Onze zorg is zo licht als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk.

Arja Thuiszorg vindt het belangrijk dat u de regie houdt over uw eigen leven. In de zorg wordt het zelfsturend vermogen steeds belangrijker, waarbij u de regie heeft bij de invulling van de zorg. Daarom werken wij met het ZorgLeefPlan. Deze wordt samen met u ingevuld en groeit mee met uw zorgbehoefte.

Extra aandacht voor culturele verschillen
Arja Thuiszorg verleent zorg aan iedereen die zorg nodig heeft. Daarnaast heeft Arja Thuiszorg extra aandacht voor nieuwkomers. Onder deze groep vallen onder andere vluchtelingen uit verschillende landen. Vaak kampen deze mensen met bio-psychosociale problemen. Ook zijn ze niet bekend met het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Arja Thuiszorg helpt en ondersteunt deze mensen bij dit proces. Wij verstrekken bijvoorbeeld informatie over het Nederlandse gezondheidszorgsysteem, organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en bieden gerichte verzorging en verpleging.