Palliatieve zorg

Het kan voorkomen dat u in de laatste fase van uw leven bent beland en palliatieve zorg (terminale zorg) nodig heeft. Onze ervaren collega’s zetten zich maximaal in zodat u deze fase zo comfortabel mogelijk thuis met uw naasten kunt doorbrengen. Bij palliatieve zorg geeft uw huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis aan dat er sprake is van een terminale fase. Onze zorgprofessional stelt vervolgens in overleg met u en uw naasten vast hoeveel zorg u thuis nodig heeft en hoe dit kan worden vormgegeven. Aan de hand van uw wensen regelen wij de juiste zorg. U houdt daarbij te allen tijde de regie. Als u uit het ziekenhuis komt, wordt alles voor u geregeld door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Arja Thuiszorg neemt daarna de verpleging en verzorging voor haar rekening. Samen maken we er voor u en uw naasten een waardig, comfortabel en liefdevol afscheid van.