Palliatieve zorg

Het kan ook voorkomen dat u palliatieve zorg (terminale zorg) nodig heeft. Dat hoort helaas bij het leven. Onze ervaren medewerkers zetten zich maximaal in zodat u deze laatste levensfase zo comfortabel mogelijk thuis met uw naasten kunt doorbrengen. Bij palliatieve zorg geeft uw huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis aan dat er sprake is van een terminale fase. Onze verpleegmedewerker stelt vervolgens in overleg met u en uw naasten vast hoeveel zorg u thuis nodig heeft en hoe dit kan worden vormgegeven. Aan de hand van uw wensen regelen wij de juiste zorg. Daarbij houdt u te allen tijde de regie. Als u uit het ziekenhuis komt, dan wordt thuis alles voor u geregeld door de transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Daarna neemt Arja Thuiszorg de verpleging en verzorging voor haar rekening. Samen maken we er voor u en uw naasten een waardig, comfortabel en liefdevol afscheid van.