Ontstaan Arja Thuiszorg

Arja Thuiszorg is opgericht met als doel om hoogwaardige thuiszorg te bieden aan mensen die thuis willen blijven wonen, maar die extra ondersteuning nodig hebben bij het dagelijks leven. Onze organisatie is gestart door ervaren (zorg)professionals met jarenlange ervaring in de zorg organisatie van de zorg.

Arja begon klein en begon met het verlenen van zorg aan enkele een paar cliënten. Al snel kwamen er cliënten uit verschillende culturele achtergronden bij. Arja zorgde ervoor dat ze een zorgteam samenstelde dat de culturele achtergronden en tradities van haar cliënten begrijpt. Ze realiseerde zich dat het begrijpen van elkaars culturele verschillen en respecteren daarvan, een belangrijke factor is voor een succesvolle zorgverlening en voor de kwaliteit van leven.

Nu, vele jaren later, heeft Arja Thuiszorg een groot team van ervaren zorgprofessionals. Onze organisatie biedt een breed scala aan thuiszorgdiensten, waaronder persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en begeleiding (individueel en in groepsverband). Het doel blijft hetzelfde: cliënten helpen om zo lang mogelijk comfortabel en veilig thuis te blijven wonen, met respect voor hun culturele achtergrond.

Bij Arja Thuiszorg zijn we er trots op dat we een cultuursensitief bedrijf zijn met een persoonlijke benadering. Onze zorgprofessionals werken nauw samen met cliënten en hun familieleden om de beste zorg op maat te bieden, met aandacht voor hun culturele waarden en tradities. We blijven ons ontwikkelen om aan de veranderende behoeften van onze cliënten te voldoen, met respect voor hun unieke culturele achtergrond.

Problemen met taal en omgangsvormen doen zich met name voor bij de eerste generatie ouderen met een andere culturele achtergrond. Door onbegrip voor culturele verschillen matcht het niet en ontstaat er een ongewenste situatie, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker. Arja Thuiszorg heeft daarom zorgmedewerkers in dienst die kennis hebben van en oog hebben voor dit soort culturele verschillen. Het begrijpen en respecteren van culturele verschillen is cruciaal om een vertrouwensband op te bouwen tussen de zorgmedewerker en de cliënt.

Bij Arja Thuiszorg begrijpen we dat cultuur een belangrijke rol speelt bij het verlenen van thuiszorg. Daarom bereiken we onze cliënten via taal en cultuur, wat als zeer waardevol wordt ervaren, zowel door cliënten als ketenpartners. Onze zorgprofessionals hebben een cultureel sensitieve benadering, waarbij ze rekening houden met de culturele achtergrond van de cliënt en begrijpen hoe ze daarop kunnen inspelen. Op deze manier bieden we thuiszorg op maat die aansluit bij de behoeften en culturele achtergrond van onze cliënten.